Spring naar hoofdtekst
Emmaüshymne - Frans Bullens

Emmaüshymne - Frans Bullens

Gij volgt ons uit Jeruzalem

Deze woorden keren terug in het nieuw getoonzette Paaslied dat de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) u aanbiedt op weg naar Pasen 2021. Evenals vorig jaar zullen we de Goede Week en het Paasfeest op sobere wijze moeten vieren. Bij het schrijven van dit voorwoord -tweede helft van februari- zijn de vooruitzichten op verruiming van de coronamaatregelen helaas nog niet in zicht.

Het bestuur van de KISG heeft in het voorbije jaar meerdere compositieopdrachten gegeven. Recent is een hymne ter ere van Sint-Jozef aan u gepresenteerd. Al deze composities zijn éénstemmig te zingen, maar na coronatijd ook in meerstemmige zetting. Bij gelegenheid van het Paasfeest 2021 verschijnen twee nieuw getoonzette gezangen. Allereerst het gezang 'De dag rijst rood in het verschiet', een hymne die de verrijzenis van Christus beschrijft. In de uitgave die hier voor u ligt een compositie waarin “Pasen met de Emmaüsgangers” centraal staat. In dit gezang wordt de nabijheid van de verrezen Heer bezongen.

'Gij volgt ons uit Jeruzalem', zo konden de Emmaüsgangers vol vreugde uitzingen op de avond van Pasen. Dat ook wij dit mogen ervaren nu de wereld gebukt gaan onder een zware pandemie: 'O Heer, tot U zo bidden wij, blijf in ons midden, wees nabij.' Een Zalig Pasen voor u allen.

Plebaan Vincent Blom
Voorzitter KISG

Bladmuziek

Luistervoorbeelden per stem

Terug naar boven