Spring naar hoofdtekst
Hans Leenders

Missa in simplicitate - Hans Leenders

Hans Leenders (1965) componeerde zijn eenstemmige Missa in Simplicitate speciaal voor het koor van de Onze Lieve Vrouw 'Sterre der Zee' Basiliek te Maastricht. Hij schreef het in april 2020, op het hoogtepunt van de Covid-19 pandemie, en wilde zo zijn koorleden bemoedigen, inspireren, een hart onder de riem steken. Hij droeg het ook op aan het Basilicakoor.

Deze mis is bestemd voor de praktijk, kan desnoods zonder dirigent worden uitgevoerd, en komt volkomen tot haar recht als de koorleden bij de uitvoering de nodige afstand tot elkaar moeten bewaren. De componist arrangeerde, op praktische gronden, de éénklaviers orgel zonder pedaal-begeleiding voor strijkkwartet.

Missa in Simplicitate is geschreven voor midden- en hoge stem, maar een versie voor lagere stem kan worden geleverd.

Vincent Kusters (bariton) met Hans Leenders aan het koororgel in de OLV Basiliek, Maastricht:

 • Missa in Simplicitate voor solist of eenstemmig koor en orgel (partituur)
  Bestelnummer: Asc. 1723 prijs: € 8,75
 • Missa in Simplicitate voor solist of eenstemmig koor en orgel (koorpartij)
  Bestelnummer: Asc. 1724 prijs: € 1,85
 • Missa in Simplicitate voor solist of eenstemmig koor en orgel (één toon lager, partituur)
  Bestelnummer: Asc. 1725, prijs: € 8,75
 • Missa in Simplicitate voor solist of eenstemmig koor en orgel (één toon lager, koorpartij)
  Bestelnummer: Asc. 1726, prijs: € 1,85

Voor informatie en bestellingen:
Ascolta Music Publishing
Houten - The Netherlands
www.ascolta.nl - info@ascolta.nl

Welkom

Welkom op de site van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, de vereniging waarbij alle kerkelijke zangkoren in Limburg - meer dan 500 - zijn aangesloten en waarvan alle kerkzangers - meer dan 13.000 - lid zijn.

In 1878 werd de landelijke Sint-Gregoriusvereniging opgericht, met afdelingen in alle bisdommen. Vele jaren heeft deze vereniging op gezag van de Nederlandse bisschoppen de studie en beoefening van de liturgische muziek in Nederland bevorderd.

In 2011 heeft binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie echter een herbezinning plaats gevonden over de inrichting van de Beleidssector Liturgie. Dit heeft ertoe geleid dat de bisschoppen de verantwoordelijkheid voor de kerkmuziek hebben toevertrouwd aan de Nationale Raad voor de Liturgie, resp. de Beleidssector Liturgie.

Om die reden mag de landelijke Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging het niet langer tot haar taak rekenen "op gezag van de bisschoppen" de kerkmuziek en het kerkmuzikaal beleid te behartigen en mag zij zich ook niet langer onder die noemer presenteren.

De bisschoppen achten het evenwel van groot belang achten dat op diocesaan niveau een structuur in stand wordt gehouden die goede diensten kan bewijzen aan de kerkmuziek.

Ter uitvoering van de besluiten van de Bisschoppenconferentie en op wens van de bisschop van Roermond is daarom op 17 december 2012 de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond opgericht. Deze vereniging heeft tot doel in samenhang met de R.K. godsdienst op gezag en onder leiding van de bisschop van Roermond de studie en de beoefening van de muziek ten dienste van de liturgie te bevorderen alsmede daarover te waken volgens de geldende voorschriften en bepalingen voor de Katholieke Kerk in het algemeen en voor het bisdom Roermond in het bijzonder.

De Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond

 • zet zich in voor de instandhouding en bevordering van de levende traditie van de gregoriaanse en de meerstemmige kerkmuziek
 • verzorgt cursussen en studiedagen
 • helpt u bij het vinden van goede liturgische muziek, zowel vocaal als instrumentaal
 • bemiddelt als u op zoek bent naar een dirigent of organist
 • verleent eretekenen voor leden bij jubilea e.d.

Voor het actueel houden van het ledenbestand wordt uw medewerking gevraagd. Gelieve mutaties door te geven via , waarvoor hartelijke dank!

Actueel

Nieuws­brief 76
(augustus 2020)

Nieuwsbrief
Download PDF

Cantorcursus 2020


flyer

30 juli: Concert met orgel, arabische zang en Gregoriaans


flyer

Zingen bij afscheid & uitvaart


flyer

7 november: Psalmen in de liturgie


flyer

Lezing "De waarde van muziek in de liturgie"


flyer

Workshop gregoriaans dirigeren


flyer

diocesane - herdenking 75 jaar bevrijding


flyer

Basishandboek
Koordirectie


flyer

Afscheidslied
mgr. Wiertz


bladmuziek (PDF)

Opleiding
Kerkmusicus III


informatie / exameneisen