Deze site gebruikt cookies vanwege Google Analytics, en vraagt om uw toestemming.
Klik hier om te accepteren, of verberg deze melding.

Welkom

Nieuwsbulletin
december 2016

Nieuwsbulletin

Internationale hymne van het
Jaar van de Barmhartigheid


4-stemmig / 1-stemmig / MP3
Gezangen bij het H. Jaar

Romereis 2016
voor koorzangers


Download flyer

Jubileumconcert
Annie Jansen te Mheer


Download flyer / boekje

Presentatie
studiemappen 2016


Flyer

Musica Gregoriana
najaar 2016 te Heel


Flyer

Module Kerkmuziek
voor musici


Flyer

4e Dag van de kerkmuziek
Roermond


Flyer / Foto's

Barmhartigheid bezongen
Capella Sine Nomine


Flyer

Dankjewel-dag
Kinderkoren


Foto's / Flyer

Welkom op de site van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, de vereniging waarbij alle kerkelijke zangkoren in Limburg - meer dan 500 -zijn aangesloten en waarvan alle kerkzangers - meer dan 13.000 - lid zijn.

In 1878 werd de landelijke Sint-Gregoriusvereniging opgericht, met afdelingen in alle bisdommen. Vele jaren heeft deze vereniging op gezag van de Nederlandse bisschoppen de studie en beoefening van de liturgische muziek in Nederland bevorderd.

In 2011 heeft binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie echter een herbezinning plaats gevonden over de inrichting van de Beleidssector Liturgie. Dit heeft ertoe geleid dat de bisschoppen de verantwoordelijkheid voor de kerkmuziek hebben toevertrouwd aan de Nationale Raad voor de Liturgie, resp. de Beleidssector Liturgie. Om die reden mag de landelijke Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging het niet langer tot haar taak rekenen "op gezag van de bisschoppen" de kerkmuziek en het kerkmuzikaal beleid te behartigen en mag zij zich ook niet langer onder die noemer presenteren. De bisschoppen achten het evenwel van groot belang achten dat op diocesaan niveau een structuur in stand wordt gehouden die goede diensten kan bewijzen aan de kerkmuziek.

Ter uitvoering van de besluiten van de Bisschoppenconferentie en op wens van de bisschop van Roermond is daarom op 17 december 2012 de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond opgericht. Deze vereniging heeft tot doel in samenhang met de R.K. godsdienst op gezag en onder leiding van de bisschop van Roermond de studie en de beoefening van de muziek ten dienste van de liturgie te bevorderen alsmede daarover te waken volgens de geldende voorschriften en bepalingen voor de Katholieke Kerk in het algemeen en voor het bisdom Roermond in het bijzonder.

De Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond

  • zet zich in voor de instandhouding en bevordering van de levende traditie van de gregoriaanse en de meerstemmige kerkmuziek
  • verzorgt cursussen en studiedagen
  • helpt u bij het vinden van goede liturgische muziek, zowel vocaal als instrumentaal
  • bemiddelt als u op zoek bent naar een dirigent of organist
  • verleent eretekenen voor leden bij jubilea e.d.

Voor het actueel houden van het ledenbestand wordt uw medewerking gevraagd. Gelieve mutaties door te geven via sgv@bisdom-roermond.nl, waarvoor hartelijke dank!